Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 metų

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų III ketvirčius:

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos ataskaita
Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų II ketvirtį:

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų II ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų I ketvirtį:

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų I ketvirtį