Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 metų

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 metų pirmą ketvirtį:

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos ataskaita
Aiškinamasis raštas