Administracinė informacija

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui
pareigas. (plačiau);

Progimnazijai reikalingas psichologas 0,25 pareigybės.

Psichologo pareigybė

www.marijampole.lt

 


Visa informacija teikiama tel. 8 343 22039 arba 8 657 51824