Administracinė informacija

Parama progimnazijai

GERBIAMI MOKINIŲ TĖVELIAI, MOKYTOJAI, DARBUOTOJAI IR VISI RĖMĖJAI,


nuoširdžiai dėkojame Jums už kasmet skiriamą pajamų mokesčio paramą progimnazijai. Jūsų paramos dėka galime ir toliau gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, mokytojų darbo sąlygas, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas. Todėl maloniai prašome visus, galinčius skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, ją skirti Želsvos progimnazijai.

Norėdami progimnazijai skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Prašome iki gegužės 1 d. elektroninio deklaravimo sistemoje deklaravimas.vmi.lt užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512.

 

Duomenys formos pildymui:

  •  Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190379088
  •  Paramos gavėjo pavadinimas: Marijampolės sav. Želsvos progimnazija
  •  Buveinės adresas: Vinco Marazo g. 6, Želsvos k. Liudvinavo sen.
  •  Įrašyti paramos sumą 1,2%.

 

Daugiau informacijos apie paramos skyrimą:

www.vmi.lt

 

Dėkojame už skirtą paramą, kuri mums labai svarbi. Progimnazijos administracija