Apie mus

Vizija, misija

Vizija – Želsvos progimnazija - solidari, veikli, nuolat besimokanti progimnazija.

Misija – Želsvos progimnazija, įgyvendindama priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio I dalies bei neformaliojo vaikų švietimo programas, tenkina mokinių mokymo(si) poreikius. Saugioje ir modernioje progimnazijos aplinkoje skatinami mokinių individualūs mokymosi lūkesčiai ir pažanga, organizuojamas kokybiškas meninis muzikinis ugdymas, projektinė veikla.

Vertybės – pasitikėjimas, parama, pagarba, profesionalumas