Naujienos

Euro fondas

2022 m. vasario 1 d.Euro fondas

Progimnazija naudoja elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) sistemą, kuri leidžia vaikams naudoti elektroninę sąskaitą ir mokyklos valgykloje jie gali atsiskaityti su moksleivio pažymėjimu be grynųjų pinigų!

Daugiau informacijos http://eurofondas.lt/moksleivio-e-pinigine/

Kontaktinis asmuo Dovilė Burinskienė, el.p. socialinezelsva@gmail.com.