Naujienos

Stažuotė Airijos švietimo sistemos įstaigose ir organizacijose

2023 m. kovo 31 d.Stažuotė Airijos švietimo sistemos įstaigose ir organizacijose

Nacionalinė Švietimo agentūra (NŠA) organizavo pradinių klasių mokytojų stažuotės kandidatų atranką pagal numatytus atrankos vertinimo kriterijus. Iš 140 dalyvavusiųjų atrankoje, 10 pradinių klasių mokytojų gavo galimybę dalyvauti trumpalaikėje stažuotėje Airijoje kovo 20-24 dienomis. Į šią stažuotę pateko ir mūsų progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė K.Dumčienė. 

Stažuotės metu ji lankėsi Airijos Švietimo departamente, Mokytojų kompetencijų tobulinimo tarnyboje (PDST), Šv. James pradinėje mokykloje, Lurdo Dievo motinos katalikiškoje pradinėje mokykloje, Šv. Patriko GNS Hollyparko (tik mergaičių) mokykloje bei Šv. Juozapo valstybinėje mokykloje. Stažuotės metu mokytoja susipažino su gerąją šalies pedagogine patirtimi, tobulino dalykines ir bendrąsias kompetencijas orientuotas į ugdymo proceso efektyvumo didinimą, atkreipė dėmesį į aktualias temas, realiai pritaikomas ugdymo procese.