Paslaugos

Logopedas

Logopedas –padeda vaikams turintiems įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sunkumų/sutrikimų.
Taigi logopedas:

 • bendradarbiauja su pedagogais, tėvais;
 • konsultuoja tėvus kalbos korekcijos klausimais;
 • esant reikalui, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
 • numato darbo su vaikais tikslus, uždavinius, darbo metodus;
 • priklausomai nuo vaiko amžiaus įvertina vaikokalbos raidą, skaitymo bei rašymo įgūdžius;
 • įvertina oralinę motoriką, esant reikalui ją lavina;
 • per įvairius žaidimus skatina vėluojančios kalbos raidą;
 • padeda įveikti ar sušvelninti garsų tarimo sutrikimus;
 • lavina foneminę(kalbinę) klausą, girdimąją atmintį ir dėmesį, moko ilgesnį laiką susikaupti ties kalba, garsais;
 • logopedinių pamokėlių metu plečia žodyną, moko taisyklingo garsų tarimo,pritaikyti gramatinius dėsningumus, rišliai papasakoti;
 • padeda įveikti ar sušvelninti balso sutrikimus;
 • padeda įveikti ar sušvelninti kalbos ritmo ir tempo sutrikimus (mikčiojimas, greitakalbystė ir kt.);
 • padeda įveikti skaitymo ir rašymo sutrikimus;

 

Mieli tėveliai,

sužinojote, jog jūsų vaikas turi kalbos, kalbėjimo ar komunikacijos sutrikimų?

Neišsigąskite, klauskite, bendraukite ir bendradarbiaukite su logopedu, mokytojais, nes tik dirbdami visi kartu mes galime pasiekti pačių geriausių rezultatų.

Progimnazijos logopedė Agnė