Paslaugos

Psichologas

Mokinuk, galiu Tau padėti jeigu:

 • susiduri su liūdesiu ar nerimu.
 • susiduri su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų.
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius.
 • nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas.
 • patyrei artimo žmogaus netektį arba tėvų skyrybas.
 • susiduri su naujais gyvenimiškais iššūkiais.
 • abejoji dėl savo gebėjimų.
 • nori tobulėti kaip asmenybė.


Mano darbo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenei.
Taigi psichologinę pagalbą mokykloje teikiu, kai:

 • tu į mane kreipiesi savarankiškai;
 • kaip kreipiasi tavo tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • esi siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • to reikalauja Vaiko teisių apsaugos tarnyba (jei yra pagrindo įtarti vaiko nepriežiūrą).


Nepamiršk – TU negali nueiti ir pakeisti praeities, bet tu gali pradėti čia kur esi ir pakeisti
pabaigą – C.S. Lewis