Paslaugos

Socialinis pedagogas

Esu Dovilė Burinskienė, darbe vadovaujuosi nuostata – „ŽMOGUS yra didžiausia vertybė”.

Svarbiausias socialinės pedagoginės pagalbos mokykloje tikslas – teikti efektyvią socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, tėvams/globėjams, mokytojams, diegiant mokiniams vertybines nuostatas, ugdant socialinius bei gyvenimo įgūdžius, bei kuriant saugią ugdymo/si aplinką.

Mokiniai ir jų tėveliai (globėjai) gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

  • Kyla bendravimo su bendraamžiais sunkumų;
  • Mokinys patiria patyčias ar smurtą mokykloje, namų aplinkoje;
  • Reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą;
  • Kyla noras prisidėti organizuojant įvairius renginius mokykloje;
  • Tiesiog norisi pasikalbėti…

Socialinis pedagogas – vaiko gerovės advokatas. Aš mokykloje ginu, saugau, globoju, padedu visiems vaikams. Visiems, kuriems reikalinga mano pagalba.

Neišsprendžiamų problemų NĖRA, yra tik dar neatrasti būdai joms spręsti…

Mokiniai, jų tėveliai (globėjai), mokytojai visuomet yra laukiami ir bet kuriais kitais jiems rūpimais klausimais.

Mane rasite socialinio pedagogo kabinete, trečiame aukšte. Laiškus galite rašyti šiuo adresu: El.p. socialinezelsva@gmail.com

Socialinės pedagogės darbo laikas:

Antradienis 9.15 – 11.30
Trečiadienis 9.15 – 11.30