Paslaugos

Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas – mokymosi sunkumų turinčių mokinių pagalbininkas. Jis:

 • Nustato vaikų specifinius individualius poreikius progimnazijoje, numato darbo su jais tikslus, uždavinius, darbo metodus.
 • Bendrauja su mokiniais, jų tėvais, padeda specialiųjų poreikių turinčiam vaikui adaptuotis progimnazijoje.
 • Dirbdamas su specialių poreikių vaikais, veda jiems grupines ar individualias pratybas, padedančias įsisavinti pagrindinių mokomųjų dalykų bendrųjų programų medžiagą.
 • Esant reikalui, dalyvauja pamokose, padėdamas specialiųjų poreikių vaikui įsitraukti į bendrą veiklą, bendrauti su kitais vaikais, mokytis ir įsisavinti žinias.
 • Bendradarbiauja su pedagogais, tėvais, informuoja pedagogų tarybą ir tėvus apie darbo su spec. poreikių vaikais rezultatus.

Mama, tėti,

sužinojote, jog jūsų vaikas turi mokymosi ar asmeninių sunkumų? Ką daryti?!

 • Pasikalbėkite su vaiku, gal jums kartu pavyks atrasti sprendimą.
 • Susisiekite su vaiko klasės auklėtoja. Tai kvalifikuotas, patyręs žmogus, artimas jūsų vaikui. Ji gali padėti ir palaikyti jūsų vaiką progimnazijoje.
 • Susisiekite su mokyklos specialistais. Jie suteiks jums ir jūsų vaikui kvalifikuotą ir specifinę pagalbą.
 • Nepalikite vaikų vienų su jų problemomis;
 • Parodykite vaikui, kad jį mylite tokį, koks jis yra;
 • „nebėkite” nuo vaiko nesėkmių, nebauskite;
 • Nuolat domėkitės vaiko ugdymu, bendradarbiaukite su klasės auklėtoju, dalyko mokytoju, progimnazijos logopedu, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu ar psichologu.

 

Tik visi kartu mes galime sudaryti palankias sąlygas vaikui tobulėti ir atsiskleisti.

Progimnazijos specialioji pedagogė Agnė