Struktūra ir kontaktai

Komisijos ir darbo grupės


Progimnazijos vaiko gerovės komisija:

  • Inga Kasiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

  • Dovilė Burinskienė, socialinė pedagogė;

  • Oksana Ulevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

  • Rimutė Avižienienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

  • Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė, logopedė, specialioji pedagogė;


Komisijos sekretorė Dalė Packevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja.