Mokinių pasiekimai

Mokinių pasiekimai 2021 - 2022 m. m.

Evai Bužinskaitei PUG (diplomas III vieta), Austėjai Bazevičiūtei, Mėtai Baltuškonytei, Evai
Bužinskaitei PUG; Lukui Leveckiui, Augustui Žukauskui, Smiltei Minevičiūtei, Danieliui
Kairiui, Viltei Liepinytei, Arnui Petrauskui, 1 kl.; Rugilei Jablonskytei, Gustui Storpirščiui,
Armandui Žukauskui, Antanui Gudaičiui, Meidai Liepinytei, Austėjai Pranskevičiūtei, 3 kl.
padėkos už dalyvavimą parodoje – konkurse ,,ŽemĖ“(mokytojos R. Avižienienė,
K. Dumčienė, L. Pranckevičienė)

Viltei Liepinytei1 kl. (diplomas III vieta), Viltei Deltuvaitei (diplomas III vieta) už
dalyvavimą Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių piešinių konkurse ,,Žemės
pasakojimai“(mokytojos K. Dumčienė, Ž.Baltuškonienė)

Austėjai Bazevičiūtei PUG padėka už dalyvavimą ,,Eilėraščių kraitelė – 2022“(mokytoja
R.Avižienienė)

Dominykui Slavickui 4 kl. padėka už dalyvavimą tarptautiniame matematikos konkurse
PANGEA ONLINE 2022 (mokytoja Ž. Baltuškonienė)

Estelai Petraukaitei, Dominykui Slavickui 4 kl.; Antanui Gudaičiui, Nojui Dorinui 3 kl.
padėkos už dalyvavimą Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mažųjų matematikų
olimpiadoje (mokytojos L.Pranckevičienė, Ž. Baltuškonienė)

Vilėtei Deltuvaitei 4 kl. ( diplomas I vieta), Armandui Žukauskui 3 kl. (diplomas II vieta)
Augustui Luckui 4 kl, Smiltei Minevičiūtei 1 kl., Arnui Petrauskui 1 kl., Emai Venslovaitei
2 kl., Akvilei Aliulytei 2 kl., Majui Černiauskui 3 kl. padėkos už dalyvavimą Marijampolės
savivaldybės pradinių klasių mokinių piešinių konkurse ,,Krepšinio piešinių varžybos“
(mokytojos K.Dumčienė, I. Kasiulienė, L. Pranckevičienė, Ž. Baltuškonienė)

Gabrieliui Lazauskui 2 kl., Airidai Mirijauskaitei 4 kl. padėkos už dalyvavimą Marijampolės
savivaldybės pradinių klasių dailiojo rašto konkurse ,,Plunksnelė“ (mokytojos I. Kasiulienė,
Ž. Baltuškonienė)

Antanui Gudaičiui 3 kl. (medalis), Armandui Žukauskui 3 kl, Austėjai Pranskevičiūtei 3
kl., Emai Teleišaitei 3 kl., Gustui Storpirščiui 3 kl., Matui Ivanovui 3 kl., Meidai Liepinytei
3 kl., Pijui Dorinui 3 kl., Rugilei Jablonskytei 3 kl. Viltei Goberytei 3 kl., Adomui
Ambrazui 4 kl., Estelai Petrauskaitei 4 kl., Domui Dereškevičiui 2 kl., Emai Venslovaitei
2kl., Gabrieliui Lazauskui 2 kl., Jokūbui Avuliui 2 kl., Nojui Paulauskui 2 kl., Diletai
Antanaitytei 8 kl., diplomai (35) ir padėkos (14) už dalyvavimą Edukaciniame konkurse
,,Olympis-2022 m. Pavasario sesija“ (mokytojai I. Kasiulienė, Ž. Baltuškonienė,
L.Pranckevičienė)

Normantui Dumčiui 6 kl., Gabijai Bubnytei 8 kl. padėkos už dalyvavimą XXI
nacionaliniame mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurse (mokytoja J.Slavickienė)

Rugilei Luckutei 5 kl. diplomas II vieta už dalyvavimą Marijampolės savivaldybės Lietuvių
kalbos konkurse „Raštingiausias 5-8 klasių mokinys“(mokytoja D. Packevičienė).

Progimnazijai padėkos už aplinkos tvarkymo konkurso „Žydinti Marijampolės 2021“ dalyvei už ugdymo įstaigos aplinkos estetišką puoselėjimą;už Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios minėjimo organizavimą savo bendruomenėje;už pilietinę iniciatyvą ,,Atminties kelias“, skirtą paminėti rugsėjo 23 d. Lietuvos žydų genocido aukų dieną; už pilietinę iniciatyvą  ,,Atmintis gyva , nes liudija“, skirtą Sausio 13-ajai

Instrumentiniam ansambliui – padėka už dalyvavimą Respublikiniame sakralinės muzikos festivalyje ,,Ruduo ir muzika 2021 m.“ (vadovas B.Kaubrys)

Evai Adomaitytei, Viltei Deltuvaitei, 4kl. – padėkos už dalyvavimą nuotoliniame piešinių konkurse ,,Myliu savo augintinį“ (mokytoja Ž.Baltuškonienė)

Melitai Ambraziejūtei, Rugilei Luckutei, 5kl., Evai Adomaitytei, 4kl. – padėkos už dalyvavimą Tarptautiniame vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkurse ,,Kalėdinis atvirukas“ (mokytoja G.Janauskienė)

Gabijai Liudvinaitytei, 7kl., diplomas už dalyvavimą Respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 kl. mokinių piešinių nuotraukų konkurse ,,Biblijos takais“ (mokytoja J. Tumosienė); ,,Kings‘‘ diplomai už anglų k., informacinių technologijų, matematikos, lietuvių k. konkursus (mokytoja K.Dumčienė); eilėraščių ir esė konkurse ,,Švenčiu Lietuvą“ (mokytoja D.Packevičienė)

Emai Venslovaitei, Domui Dereškevičiui, 2kl.; Austėjai Pranskevičiūtei, Viltei Goberytei, 3kl.; Evai Adomaitytei, Estelai Petrauskaitei, 4kl. padėkos už dalyvavimą Respublikiniame pradinių klasių mokinių virtualiame iliustracijų konkurse- parodoje ,,Rudens paletė“ (mokytojos I.Kasiulienė, L.Pranckevičienė, Ž.Baltuškonienė)

Mokinių savivaldai – padėka, nominacija ,,Metų taryba“. Marijampolės savivaldybės mokyklų mokinių tarybų apdovanojimai „Mokinių savivaldos matomos ir girdimos“ (kuratorė D.Burinskienė)

Gabijai Bubnytei, 8kl.; Melitai Ambraziejūtei, Rugilei Luckutei, Melitai Butkauskaitei, 5kl. padėkos už dalyvavimą Nacionaliniame  piešinių konkurse  ,,Mes užaugome laisvi“ (mokytoja G.Janauskienė)

Smiltei Minevičiūtei, 1kl., I laipsnio matematikos diplomas edukaciniame konkurse ,,Olympis“ rudens sesija (mokytoja K.Dumčienė)

Evai Adomaitytei (diplomas), Estelai Petrauskaitei, 4kl.; Emai Venslovaitei, 2kl.; Vytei Papeikaitei, RugileiJablonskytei, 3kl. padėkos už dalyvavimą Respublikiniame pradinių klasių konkurse ,,Mano sąsiuvinio viršelis“( mokytojos I.Kasiulienė, L.Pranckevičienė, Ž.Baltuškonienė)

Akvilei Aliulytei, Jokūbui Avuliui, TijaiŠeštokaitei, 2kl. padėkos už dalyvavimą Respublikinėje priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų virtuali kūrybinių darbų parodoje ,,Vartau Anzelmo Matučio knygą“( mokytoja I.Kasiulienė)

Akvilei Aliulytei, Jokūbui Avuliui, TijaiŠeštokaitei, Deimantui Valutkevičiui, Gabrieliui Lazauskui, 2kl. padėkos už dalyvavimą Tarptautiniame piešinių konkurse ,,Spalvotas kalėdinis miestas“ ( mokytoja I.Kasiulienė)