Veiklos sritys

Nuotolinis mokymasis

INFORMACIJA APIE NUOTOLINĮ MOKYMĄ

  • Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas. (plačiau);
  • Informacija apie hibridinį mokymą(si) (plačiau1); (plačiau2);
  • Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. (plačiau);
  • Nuotolinio mokymosi vadovas. (plačiau);
  • Informacinis leidinys „Nuotolinis mokymasis“ 2012 m. (plačiau);
  • Informacinis leidinys apie nuotolinį mokymąsi 2020 m. (plačiau);
  • Skaidrės apie nuotolinio mokymo organizavimą (plačiau);
  • Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas ir taisyklės skelbiami mokyklos e-dienyne „Mano dienynas“
  • Aktualiausia informacija Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapio specialiame skyrelyje www.emokykla.lt