Projektai

„Mokyklų tobulinimo programa“

MTP – mokyklų tobulinimo programa, skirta Lietuvos Tūkstantmečiui (2002 – 2005)

2003 m. spalio 29d . Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu mūsų mokykla įtraukiama į MokyklųTobulinimo Programą.


MTP mokymuose dalyvavo šie Želsvos pagrindinės mokyklos mokytojai:

 • Lina Kvederevičienė – rusų kalbos vyr. mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Asta Kulbokienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Daiva Taraskevičienė – matematikos mokytoja metodininkė. MTP konsultantė


Mokykloje vesti seminarai iš MTP:

 • „Sėkmingo mokymosi link“/ 2003 m. gruodis – visiems pedagogams
 • „Kokie besimokančiųjų bendruomenės bruožai pastebimi mūsų mokykloje“ / 2004 m. gruodžio 10 d.
 • „Pamokos uždavinio formulavimas“ / 2005-03-07 d. – visiems pedagogams
 • „Vertiname moksleivių mokymąsi“ / 2004 m. vasaris – visiems pedagogams
 • „Sėkmingos pamokos elementai“ / 2005-03 II sav. – kalbų mokytojams
 • Mokomės „ grupinio tyrimo“ metodo ( IKT naudojimas kalbų pamokose) / 2006-03-04 mėn.
 • „Grupinio tyrimo darbų pristatymas“ – atvira matematikos pamoka, 8 kl. / 2006-03 IV sav. – gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės nariams


MTP komandos sklaida už mokyklos ribų:

 • Marijampolės R.Stankevičiaus vid. mokykla – Marijampolės sav. chemijos mokytojams – „Sėkmingo mokymosi link“ /2004-01 III sav.
 • Šešupės pagrindinė mokykla – visiems pedagogams – „Vertiname moksleivių mokymąsi“ / 2004-03-16
 • Marijampolės sav. 6 vid. mokykla – sav. mokyklų vadovams – „Vertiname moksleivių mokymąsi“ / 2004-04 I sav.
 • Marijampolės sav. lietuvių kalbos mokytojams – „Pamokos uždavinio formulavimas“ 2005-06-15 – Želsvos pagrindinėje mokykloje
 • Marijampolės sav. matematikos mokytojams – „Vertiname moksleivių mokymąsi“ 2005-03-15 d. – Ryto vid. mokykloje
 • „AMM matematikos pamokose“ – 2004-12-08 – Želsvos pagrindinė mokykla – Marijampolės sav. matematikos mokytojams.
 • Mokome Marijampolės sav. Padovinio pagrindinę mokyklą (MTP II etapo dalyvę) – bendras projektas: „Pasidalinkime gerumu“ 2004-12-01-2005-01-31


Kas labiausiai pakito po MTP mokymų?

Mokiniui: taikant ETA pamokose, AMM, vertinimo ir įsivertinimo kriterijus, IKT – pagerėjo mokymosi motyvacija, sustiprėjo bendradarbiavimo įgūdžiai, galimybė aktyviai dirbti pamokoje, susieti jau turimas žinias su naujomis, jas taikyti praktiškai; mokosi įsivertinti, t.y. matyti, ką ir kaip išmoko. Mokinių tėvai dažniau ateina į mokyklą.

Mokytojui: mokyklos kultūros kaita (mes patys sau patinkame) – pritariama, išklausoma, tariamasi (visada atsiras, kas padės), mokosi vieni iš kitų,, aptariama, rodomas pavyzdys, diskutuojama, reflektuojama, naujos IKT, naujos erdvės (mokomės ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės), planavimo kokybė, mokytojų kolegialumas (dirbame kartu) ir tobulėjimas (mes galime keistis į gera).


Dalyvavome:

 • 2006 m. kovo 31 d. dalyvaujame metodikos dienoje – sminare “Mokinių kūrybiškumo ugdymas” Kybartų pagrindinėje mokykloje.
 • 2006 m. balandžio mėn. MTP A komponento įvertinimas ir įsivertinimas.
 • 2006 m. gegužės 12 d. dalyvaujame metodinėje – praktinėje konferencijoje “MTP – pagrindinių mokyklų atgimimas” Gižų K. Baršausko pagrindinėje mokykloje.


Mokyklos renovacija:

mokyklos renovacijai buvo skirta 1 mln. 132 tūkst. litų. Už šias lėšas atliktas kapitalinis stogo remontas, pakeisti langai, durys, atnaujinta šildymo sistema, pakeista elektros instaliacija, santechnika, išdažyti kabinetai, atnaujinta biblioteka, perdažytas mokyklos fasadas.