Projektai

ESF investicijų projektas 2014-2020 m.

ESF investicijų projektas “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” 2014-2020 m.

Projekto tikslas - gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Mokykla bus aprūpinta naujomis mokymo priemonėmis 1 – 8 klasėms.

Projekto priemonių panaudojimas pamokose 1 - 4 klasėse:

"Gamtamokslinė spinta į pagalbą mokytojui šiuolaikinėje pamokoje"
"Gamtamokslinė spinta"