Veiklos sritys

Ugdymo turinio atnaujinimas

INFORMACIJA APIE UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (toliau – UTA) PROCESUS PROGIMNAZIJOJEMARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE IR LIETUVOJE

Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiksmų planas

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje.

Aktuali informacija skelbiama Marijampolės savivaldybės svetainėje

Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo ir koordinavimo grupė:

  1. Asta Kulbokienė, direktorė;
  2. Živilė Baltuškonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių vyr. mokytoja;
  3. Gintauta Janauskienė, dailės mokytoja metodininkė;
  4. Inga Kasiulienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
  5. Dalė Packevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja;
  6. Jurgita Tumosienė, tikybos vyr. mokytoja.