Vykdomos programos

Neformalusis ugdymas

2023-2024 m. m. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO BŪRELIAI

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Vadovo vardas,
pavardė

Klasė

Kryptis

1.

“Sportiniai žaidimai“

O. Valinčius

5-6 kl.

Sportas,
sveika gyvensena

2.

„Atverskime senolių kraičio skrynią“

D. Packevičienė

5-8 kl

Etnokultūra

3.

Smalsioji klaviatūra

R. Avižienienė

2 kl.

Informatika

4.

Finansinis raštingumas

K. Dumčienė

3-8 kl.

Finansai

5.

Instrumentinis ansamblis

B. Kaubrys

1-8 kl.

Meninė saviraiška

6.

Vokalinis ansamblis

B. Kaubrys

1-8 kl.

Meninė saviraiška

7.

Dailės studija
„Linksmoji vaivorykštė“

G. Janauskienė

1-8 kl.

Meninė saviraiška

8.

Šokių būrelis

D. Davydova

1-6 kl.
 

Meninė saviraiška

9.

„Mokomės savivaldos“
 

D. Burinskienė 

5-8kl.

Pilietiškumas, prevencija

10.

„Jaunieji šauliai“

  1. Žukauskas

5-8 kl.

Pilietiškumas