Vykdomos programos

Neformalusis ugdymas

2022-2023 m. m. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO BŪRELIAI

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Vadovo vardas,
pavardė

Klasė/ val. sk.

Kryptis

1.

“Sportiniai žaidimai“

R. Avižienienė
L. Pranckevičienė

1 kl. (1 val.)
4 kl. (1 val.)

Sportas,
sveika gyvensena

2.

„Sportiniai žaidimai“

Žibūda

5-8 kl. (1val.)

Sportas,
sveika gyvensena

3.

„Anglų kalba linksmai“

V. Lazauskienė

3 kl. (1 val.)

Mokslinė

4.

Teatro būrelis

I. Kasiulienė

1-4 kl. (1 val.)

Meninė saviraiška

5.

Instrumentinis ansamblis

Kaubrys

1-8 kl. (2 val.)

Meninė saviraiška

6.

Vokalinis ansamblis

B. Kaubrys

1-8 kl. (2 val.)

Meninė saviraiška

7.

Dailės studija
„Linksmoji vaivorykštė“

G. Janauskienė

2-8 kl. (3 val.)

Meninė saviraiška

8.

Šokių būrelis

D. Davydova

1-4 kl. (1 val.)
5-8 kl. (1 val.)

Meninė saviraiška

9.

„Mokomės savivaldos“
D. Burinskienė

 

5-8kl. (1 val.)

Pilietiškumas, prevencija