Tėvams

Priėmimas į progimnaziją

Kviečiame mokytis Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1-8 klasėse.

PRIĖMIMAS Į PROGIMNAZIJĄ

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupę
https://www.marijampole.lt/gyventojams/priemimas-i-darzelius/1582

Priėmimas į 1-8 klases
https://svietimas.marijampole.lt/


NUOTOLINIS MOKYMASIS

GRĮŽTANTIEMS Į LIETUVĄ