Paslaugos

Administracinės paslaugos pavadinimas

Priešmokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai ir Mokyklos nuostatai
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Tėvų prašymas, vaiko gimimo liudijimas, išsilavinimo pažymėjimas/mokymosi pažyma, vaiko sveikatos pažymėjimas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas Asta Kulbokienė, direktorė, tel. (8 343) 22 039.
Administracinės paslaugos vadovas el.p. zelsvos.mokykla1@gmail.com
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Priešmokyklinis ugdymas – 1 metai

Pradinis ugdymas – 4 metai

Pagrindinis ugdymas 6 –metai

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Priėmimas į progimnaziją
Prašymo priėmimo vieta Direktoriaus kabinetas Nr. 26